Søndagsmøte

På søndager kl 18.00 arrangerer vi møte på Normisjon.Vi har forskjellige møtetyper med litt forskjellig innhold.

 

TEMAMØTE
Tre ganger i hvert semester inviterer vi til temamøter. På disse møtene forsøker vi å knytte sanger / lovsang sammen med tale og 
bibel-lesing i en rød tråd. På disse møtene har vi ofte band og en forsangergruppe som leder oss i sangen. 
I tillegg til tale og sang feirer vi nattverd. Vi har også bønnevandring med forskjellige stasjoner.

SØNDAGSMØTE
På våre vanlige søndagsmøter har vi andakt og allsang, gjerne besøk av taler utenfra ellers bruker vi egne krefter.

SAMTALEMØTER
På samtalemøtene får vi ofte en innledning til samtale av intern eller ekstern taler. Vi sitter rundt bordene og snakker om det vi har hørt,
gjerne rundt noen spørsmål vi får av innleder.Etter samtalen rundt bordene oppsummerer gjerne innleder hva vi får høre fra gruppene.

MISJONSMØTER
På misjonsmøtene har vi andakt og sangog gjerne en orientering fra et av våre misjonsprosjekter

SANGMØTER
Vi legger vekt på allsang i tillegg til en kort andakt. Vi har gjerne besøk av et kor eller andre sangkrefter

Powered by Cornerstone