Våre samarbeids partnere

Askim menighet

Askim menighet og Normisjon Askim har en lang og god tradisjon når det gjelder samarbeid. 
Kort oppsummert har vi disse sammarbeidene nå:

  • Ungdomsarbeid
  • Misjonsprosjekter/misjonsmøter
  • Kirkekroa låner lokaler hos oss, tre dager i uken.
  • Sorggrupper, holdes i våre lokaler arrangert av Askim Menighet.

Det blir for mye å komme inn på hvert enkelt samarbeid her, men kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.

NMS

NMS Askim benytter våre lokaler, og hver 2. søndag i måneden er reservert for dem. I tillegg holder de årsmøter, basarer og lignende etter avtale med oss. I vårt månedsbrevet er deres møter omtalt. Vi har et godt samarbeid og i tillegg til møtevirksomheten er de flinke til å hjelpe oss med vedlikehold av huset.

Felleskristelig lederforum i Askim (FLF)

Forumet har som formål å være et bindeledd mellom de ulike kristne fellesskap! i Askim og være et organ for fellesmøter og andre prosjekter. Forumet har videre som formål å gi inspirasjon og støtte til ledere av fellesskapene, og bidra til et godt økumenisk klima i Askim.

FLF organiserer en felles bønneuke eller møteserie hvert år, en gang i januar. Møtene holdes på "rundgang" hos de forskjellige menighetene.  

Deltagende menigheter: Askim menighet, Filadelfia Askim, Askim Frie Misjonsmenighet, Normisjon Askim, Frelsesarmeen, Norske Lutherske Misjonssamband Askim, Kraftverket Slitu, og Open Air Compaigners Askim

 

 

Powered by Cornerstone