Bønnemøte

Vi har stor tro på at bønn virker!! Bibelens løfter er like aktuelle i dag

Den første fredagen i hver måned samles vi til bønnemøte kl.12.00.

Vi ber sammen for aktuelle bønneemner og for hverandre. Samlingen avsluttes med
medbrakt kaffe og noe å bite i.

Powered by Cornerstone