M i s j o n

Disippelskap, ledelse og teologi i Bangladesh

Normisjons samarbeidsland i Sør-Asia ligger i det området i verden med lavest andel kristne, det såkalte 10/40-vinduet. Her arbeider Asiabasen med å styrke og utruste kristne som kan snu denne trenden.

Som misjonsbevegelse ønsker vi at de mange kirkene og bistands-organisasjonene skal bli enda flinkere til å nå ut til sine egne. Både samarbeidskirker og bistandspartnere trenger å forsterke lederskapet. 

Basen tilbyr leder- og disippelkurs og arrangerer blant annet samlinger for alle Normisjons partnere i det aktuelle samarbeidslandene slik at de kan komme sammen, bli inspirert, lære av hverandre og bli bedre utrustet for arbeidet.  

Gjennom Asiabasen ønsker Normisjon å styrke kompetansen og kapasiteten til våre samarbeidskirker og bistandspartnere slik at de blir i stand til å nå de mål de selv har satt seg for arbeidet.

Sunn barndom

I Bangladesh føler mange foreldre at de ikke har så mye å tilby barnet fordi de ikke har fine hus og dyre leker. På ICDP-kurset lærer de at de som foreldre er det viktigste i barnas liv.

Bangladesh er hjem til over 160 millioner mennesker, en av de mest folketette nasjonene i verden. 53 millioner bor i byer og av dem er 40 % barn. I de neste 30 årene vil tallet mer enn doble seg, og 112 millioner mennesker i Bangladesh kommer til å bo i byer. Folk flytter til byene etter at de har mistet hjemmet på landsbyen forårsaket av naturkatastrofer.  De kommer også til byene for å søke arbeid i den stadig økende klesindustrien. 

 

Misjonsavtale mellom Normisjon Askim og Normisjon region Østfold:
Samfunnsutvikling i Nepal

 
M i s j o n

Barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsgrupper blir nedprioritert og diskriminert i Nepal. Derfor støtter Normisjon tre dagsentre som har et tilbud for barn med funksjonsnedsettelser. 

Håpets senter: I Nepal blir ofte barn med funksjonsnedsettelser tilsidesatt og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering, og får ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. I flere år har Normisjon samarbeidet med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS).

ABBS driver tre dagsentre der det gis opptrening og omsorg til barn med funksjonsnedsettelser. To av dem ligger i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan i sør. Vi ønsker at alle barn skal bli sett og elsket. Vi ønsker også å gi foreldrene støtte og oppmuntring.

Prosjektnummer: 306014

 

 

Misjonsavtale mellom Normisjon Askim og Den Norske Israelsmisjon.

M i s j o n

De 2 misjonsprosjektene som Normisjon Askim skal inn i fra 1/1-23-31/12-25 ligger i byene Tel Aviv og Haifa i Israel. I Immanuelkirken i Tel Aviv støtter vi menigheten og ulike former for Storbymisjon, i Haifa Ebeneser hjemmet som er et alders/sykehjem for messiastroende jøder og kristne arabere i tilknytning til Beit Eliahu-menigheten.
Følgende aktiviteter kan være en del av aktivitetene innen misjonsprosjektet:
* Gi minst 10 000kr i året.
* En tur til prosjektene i løpet av prosjektperioden.
* Temaseminar
* Antisemittisme som tema tilpasset mulighetene.

 

 

 

Powered by Cornerstone