M i s j o n

Disippelskap, ledelse og teologi i Bangladesh

Normisjons samarbeidsland i Sør-Asia ligger i det området i verden med lavest andel kristne, det såkalte 10/40-vinduet. Her arbeider Asiabasen med å styrke og utruste kristne som kan snu denne trenden.

Som misjonsbevegelse ønsker vi at de mange kirkene og bistands-organisasjonene skal bli enda flinkere til å nå ut til sine egne. Både samarbeidskirker og bistandspartnere trenger å forsterke lederskapet. 

Basen tilbyr leder- og disippelkurs og arrangerer blant annet samlinger for alle Normisjons partnere i det aktuelle samarbeidslandene slik at de kan komme sammen, bli inspirert, lære av hverandre og bli bedre utrustet for arbeidet.  

Gjennom Asiabasen ønsker Normisjon å styrke kompetansen og kapasiteten til våre samarbeidskirker og bistandspartnere slik at de blir i stand til å nå de mål de selv har satt seg for arbeidet.

Sunn barndom

I Bangladesh føler mange foreldre at de ikke har så mye å tilby barnet fordi de ikke har fine hus og dyre leker. På ICDP-kurset lærer de at de som foreldre er det viktigste i barnas liv.

Bangladesh er hjem til over 160 millioner mennesker, en av de mest folketette nasjonene i verden. 53 millioner bor i byer og av dem er 40 % barn. I de neste 30 årene vil tallet mer enn doble seg, og 112 millioner mennesker i Bangladesh kommer til å bo i byer. Folk flytter til byene etter at de har mistet hjemmet på landsbyen forårsaket av naturkatastrofer.  De kommer også til byene for å søke arbeid i den stadig økende klesindustrien. 

 

Misjonsavtale mellom Normisjon Askim og Normisjon region Østfold:
Samfunnsutvikling i Nepal

 
M i s j o n

Barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsgrupper blir nedprioritert og diskriminert i Nepal. Derfor støtter Normisjon tre dagsentre som har et tilbud for barn med funksjonsnedsettelser. 

Håpets senter: I Nepal blir ofte barn med funksjonsnedsettelser tilsidesatt og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering, og får ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. I flere år har Normisjon samarbeidet med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS).

ABBS driver tre dagsentre der det gis opptrening og omsorg til barn med funksjonsnedsettelser. To av dem ligger i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan i sør. Vi ønsker at alle barn skal bli sett og elsket. Vi ønsker også å gi foreldrene støtte og oppmuntring.

Prosjektnummer: 306014

 

Misjonsavtale mellom Normisjon Askim og HimalPartner: Mental helse.

M i s j o n

Psykiske lidelser oppstår når tanker, følelser og atferd går ut over sosiale relasjoner, funksjon i hverdagslivet, skolegang og arbeid. Studier tilsier at lidelsene er de samme verden over, men at de kan ha ulikt uttrykk i forskjellige kulturer og samfunn.

I et land som Nepal er nettopp selvmord viktigste årsak til dødsfall blant kvinner i reproduktiv alder. Det er ikke uvanlig at mennesker med ulike mentale problemer blir lenket og buret inne. Mental helse-feltet handler blant annet om å gi en stemme til de stemmeløse og om deres rettigheter og tjenester. Det er særlig viktig at arbeidet er tilpasset den lokale kulturen. Ikke minst handler det å bidra til at alle får en god barndom, hvilket er et bra utgangspunkt for god mental helse. Prosjektene vi har i Nepal og Kina har som mål å gi enkeltmennesker verdighet og muligheten til å bidra til å bygge samfunnet opp.

HimalPartners arbeid har i stor grad handlet om bevisstgjøring og opinionsdanning, både i Nepal og blant bistandsmyndigheter i Norge.

 

 

Powered by Cornerstone